Erasmus Insurance > Αίτηση Erasmus I

ERASMUS I - Συμπληρώστε την αίτηση

Αίτηση Ασφάλισης για το πρόγραμμα ERASMUS I
Διάρκεια & Κόστος
Σκοπός Ταξιδιού
Στοιχεία Ασφαλιζόμενου
Προορισμός Erasmus
Δικαιούχοι σε περίπτωση θανάτου
Ερωτηματολόγιο Υγείας
σε κιλά
σε μέτρα πχ 1,60μ
σημειώστε το αριθμό της ερώτησης και δίπλα την περιγραφή
Maximum upload size: 33.55MB
Maximum upload size: 33.55MB
Δηλώσεις προς την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
- Δηλώνω ειλικρινά ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι αληθινές και ορθές σε κάθε λεπτομέρεια και συμφωνώ ότι εάν έχω προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση σε σχέση µε την πιο πάνω απαίτηση ή σε δόλιες δηλώσεις ή έχω αποκρύψει ή δηλώσει αναληθώς οποιαδήποτε ουσιώδη πληροφορία, το ασφαλιστήριο θεωρείται άκυρο και όλα τα δικαιώματα ανάκτησης αυτού σε σχέση µε παρούσες ή μελλοντικές απαιτήσεις θα εκπίπτουν.
- Η διεύθυνση κατοικίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δηλώνονται στην παρούσα αποτελούν τη νόμιμη κατοικία και τη νόμιμη ηλεκτρονική διεύθυνση του Ασφαλιζόμενου/ Συμβαλλόμενου αντίστοιχα, στις οποίες νόμιμα κοινοποιείται από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κάθε έγγραφο που αφορά την παρούσα και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα εκδοθεί και παράγονται τα κατά νόμο και κατά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελέσματα από την ημέρα κοινοποίησης. Η ισχύς του ασφαλιστηρίου που θα εκδοθεί, θα αρχίσει από την έκδοση και παράδοση αυτού και με τον όρο ότι θα έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο και ότι οι συνθήκες που επηρεάζουν την ασφαλισιμότητα του προτεινόμενου για ασφάλιση, παραμένουν όπως δηλώθηκαν στην παρούσα Πρόταση. Επίσης αποδέχομαι ότι η κατάρτιση, τροποποίηση ή κατάργηση της συναπτόμενης ασφαλιστικής συμβάσεως, θα αποδεικνύεται με έγγραφα που φέρουν την υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
- Δηλώνω ότι παρέλαβα από τον Διαμεσολαβούντα, έντυπα της εταιρείας σας, με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 150 του Ν.4364/2016, καθώς και το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν του ν.4583/2018, σχετικά με τους αιτούμενους προς ασφάλιση κινδύνους, κατόπιν πλήρους και κατανοητής ενημέρωσης που έλαβα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου αναφορικά με το προϊόν που επέλεξα, σαφούς προσδιορισμού και ανάλυσης των ασφαλιστικών αναγκών μου.
Δήλωση Συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Βάσει των ανωτέρω δηλώνω ότι :
Ενημερώθηκα ρητά για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων καθώς και των ειδικής κατηγορίας προσωπικών μου δεδομένων, την οποία πραγματοποιεί η Ασφαλιστική Εταιρία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», έλαβα γνώση των δικαιωμάτων που μου παρέχει η σχετική νομοθεσία, αναγνωρίζω ότι η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης και παρέχω την ελεύθερη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, συγκατάθεσή μου στην επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων που με αφορούν.
Σημαντικές Σημειώσεις
- Για την έκδοση Βεβαίωσης Ασφάλισης, απαιτείται η προεξόφληση των συνολικών ασφαλίστρων και μετά την έκδοση αυτής το συμβόλαιο δεν ακυρώνεται & δεν επιστρέφονται δεδουλευμένα ασφάλιστρα
- Η Αίτηση Ασφάλισης θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Διαβατηρίου ή Αστυνομικής Ταυτότητας (για χώρες Ε.Ε.)
- Τα παραπάνω στοιχεία είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησής σας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει πρόσθετα, αναλυτικά στοιχεία και έγγραφα σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
- Η κάλυψη ισχύει για μέγιστη διάρκεια ενός έτους και όπως ορίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης.
Δείτε εδώ τους Όρους Χρήσης, τους Ειδικούς Όρους Ασφαλιστηρίου και την Πολιτική Απορρήτου.
Επιπλέον βρείτε συνημμένη την προσυμβατική ενημέρωση βάση του ν. 4583/2018 άρθρα 28 παρ. 1 και 29 παρ. 1 & 2.