Erasmus Insurance > Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Erasmus ΙΙΙ

Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Erasmus IΙΙ

244        01 ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

1. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Αν προσωπικό ατύχημα όπως αυτό καθορίστηκε στον ορισμό 1. έχει ως συνέπεια το θάνατο του ασφαλισμένου και εφόσον ο ασφαλισμένος πεθάνει μέσα σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη του έτους από την επέλευση του προσωπικού ατυχήματος η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στους δικαιούχους του το ποσό που προβλέπεται στον Πίνακα του ασφαλιστηρίου. Αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι η αποζημίωση καταβάλλεται στους κληρονόμους του ασφαλισμένου και αποκλείεται σε κάθε περίπτωση το κράτος ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου. Εάν ο ασφαλιζόμενος πεθάνει από εγκληματική πράξη ενός από τους δικαιούχους αποζημίωσης ο τελευταίος δεν δικαιούται μερίδιο αποζημίωσης, το δε μερίδιο του περιέρχεται στους υπόλοιπους δικαιούχους.

2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Πέραν των αναφερομένων Γενικών Εξαιρέσεων στους Γενικούς Όρους ουδεμία.

3.ΠΡOΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προϋπόθεση καταβολής της αποζημίωσης είναι η υποβολή εντός 15 ημερών στην εταιρία των κάτωθι δικαιολογητικών, με έξοδα των ενδιαφερομένων :

 1. Ιατρικό πιστοποιητικό με το οποίο διαπιστώνεται ο θάνατος από ατύχημα.
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα των δικαιούχων της αποζημιώσεως και προκειμένου περί κληρονόμων την νομιμοποίησή τους.

 

 1. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Σύμφωνα με πίνακα Ασφάλισης.

245        02 ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΑΤΥΧΗΜΑ

1.ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για το παρόν ασφαλιστήριο θεωρείται αποκλειστικώς :

 1. Η ολική απώλεια οράσεως και των δύο ματιών.
 2. Η ανίατη παραφροσύνη.
 3. Η απώλεια των δύο άνω άκρων / των άκρων χειρών.
 4. Η ολική κωφότητα και των δύο αυτιών από τραυματική αιτία.
 5. Η αφαίρεση του κάτω σαγονιού.
 6. Η απώλεια λόγου.
 7. Η απώλεια των δύο κάτω άκρων / των δύο άκρων ποδιών.
 8. Η απώλεια ενός άνω άκρου/ άκρου χειρός και ενός κάτω άκρου / άκρου ποδός.
 9. Η ολική παραλυσία.

1.2 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Αν προσωπικό ατύχημα όπως αυτό καθορίστηκε στον ορισμό έχει ως συνέπεια την ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου και εφόσον αυτή συμβεί αμέσωςήμέσασεέναέτοςαπότηνεπέλευσητουπροσωπικούατυχήματοςηεταιρίααναλαμβάνειτηνυποχρέωσηνατουκαταβάλειολόκληρο τοποσό που προβλέπεται στον πίνακα τουασφαλιστηρίου.

1.3 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει την αποζημίωση για μόνιμη ολική ανικανότητα πριν αυτή κριθεί ως οριστική δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας θεραπείας της ή την πλήρη σταθεροποίηση της.

2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πέραν των αναφερομένων Γενικών Εξαιρέσεων στους Γενικούς Όρους ουδεμία. 3.ΠΡOΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ

4.ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Σύμφωνα με πίνακα Ασφάλισης.

246        03 ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΑΤΥΧΗΜΑ

1.ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαρκής (ισόβια) μερική ανικανότητα θεωρείται εκείνη που μειώνει ουσιαστικά την ικανότητα προς εργασία του ασφαλιζόμενου καθ όλη την διάρκεια της ζωής του. Κάθε περίπτωση διαρκούς ανικανότητας από ατύχημα που δεν υπάγεται στην περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα θεωρείτε σαν μόνιμη μερική ανικανότητα.

1.2 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

α. Σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος όπως αυτό καθορίστηκε στον ορισμό, που προξένησε στον Ασφαλισμένο αμέσως ή μέσα σε ένα έτος από το ατύχημα Μόνιμη Μερική Ανικανότητα η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ως αποζημίωση ποσοστό μέχρι 100% του ποσού που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο για την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα με βάση τον παρακάτω πίνακα.

β. Η απώλεια ή βλάβη κάποιου οργάνου ή μέλους,που ήταν ήδη ελαττωματικά ή άχρηστο πριν από το ατύχημα, δεν δίνει στον Ασφαλιζόμενο δικαίωμα αποζημίωσης εξ αιτίας διαρκούς ανικανότητας του οργάνου ή μέλους για το οποίο γίνεταιλόγος.

γ. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το ότι οι συνέπειες του ατυχήματος γίνονται σοβαρότερες λόγω του ότι προϋπήρχε απο κοπή ή φυσικό ελάττωμα. Αλλά και στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση υπολογίζεται μόνο για την ζημία που προέκυψε αμέσως μετά από το ατύχημα, χωρίς να ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα από το ελάττωμα πουπροϋπήρχε.

δ. Οι νευρικές παθήσεις και οι νευρικές διαταραχές που προϋπήρχαν του ατυχήματος, δεν δίνουν δικαίωμα αποζημίωσης, παρά μόνον αν οφείλονται σε ατύχημα ου καλύπτεται μ’ αυτό εδώ το Παράρτημα και αν οι εκδηλώσεις τους είναι χαρακτηριστικές, σ’ αυτή την περίπτωση, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να καταβάλει την αποζημίωση μέσα σε δύο (2) χρόνια το πολύ και μετά από ιατρική γνωμάτευση που θα καθορίζει το οριστικό ποσοστό της διαρκούς ανικανότητας.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
· Πλήρης απώλεια βραχίονα ή χειρός 60% 50%
· Πλήρης απώλεια της κινήσεως του ώμου 25% 20%
· Πλήρης απώλεια της κινήσεως του αγκώνα ή του καρπού 20% 15%
· Πλήρης απώλεια της κινήσεως του αντίχειρα και τουδείκτη 30% 25%
· Πλήρης απώλεια τριών δακτύλων μησυμπεριλαμβανομένων
του αντίχειρα και του δείκτη 25% 20%
· Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός άλλου δακτύλου εκτός του δείκτη 25% 20%
· Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός άλλου δακτύλου εκτόςαντίχειρα 20% 15%
· Πλήρης απώλεια τουαντίχειρα 20% 15%
· Πλήρης απώλεια τουδείκτη 15% 10%
· Πλήρης απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου 10% 8%
· Πλήρης απώλεια των δύο εκ των τελευταίων τούτων δακτύλων 15% 12%
· Μερικός ακρωτηριασμός ποδός συμπεριλαμβανομένων όλων των δακτύλων 30%
· Πλήρης απώλεια κνήμης ή ποδός 50%
· Κάταγμα μη πορωθέν κνήμης ή ποδός 25%
· Κάταγμα μη πορωθέν της επιγοντίδος 20%
· Κάταγμα μη πορωθέν του ταρσού 15%
· Πλήρης απώλεια της κινήσεως του ισχίου ή του γόνατος 20%
· Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου ποδός 5%
· Πλήρης απώλεια δακτύλου ποδός 3%
· Βράχυνσις του ποδός κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά του μέτρου 15%
· Πλήρης απώλεια ενός οφθαλμού ή κατά το ήμισυ ελάττωση της οράσεως των δύο οφθαλμών 25%
· Ολική και ανίατη κωφότης ενός ώτος 15%
· Κάταγμα μη πορωθέν της κάτω σιαγόνας 25%
· Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης μετάπαραμορφώσεως 40%
· Κάταγμα πλευρών μετά παραμορφώσεως του θώρακος και οργανικών ανωμαλιών 20%

Ειδικά σε περίπτωση κακώσεων της σπονδυλικής στήλης σε συμπτώματα κήλης κάποιου μεσοσπονδύλου δίσκου (ισχυαλγίες -πάρεσις ισχιακού νεύρου) το ποσοστό της μόνιμης διαρκούς ανικανότητας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 40% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.

1.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Αν ο ασφαλιζόμενος είναι ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ τα ποσοστά που προβλέπονται παραπάνω για τις διάφορες αναπηρίες του δεξιού και του αριστερού χεριού αντιστρέφονται.

Για κάθε περίπτωση διαρκούς μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά στον πίνακα, το ποσό της αποζημίωσης κανονίζεται σε σύγκριση με τα παραπάνω ποσοστά αναπηρίας, με μέτρο την ισόβια μείωση της γενικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου για εργασία, χωρίς να περιοριστεί η έρευνα μόνο στους όρους άσκησης της παραγωγικής του ικανότητας πριν από το ατύχημα.

Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή μελών, η αποζημίωση καθορίζεται από το άθροισμα των ποσοστών που αντιστοιχούνσεκάθε βλάβη,αλλάτο άθροισματους αυτόδεν μπορείναυπερβείσυνολικάτο100%( εκατότηςεκατό)τουΑσφαλιζομένουΠοσούγια διαρκή ολικήανικανότητα.

Σε περίπτωση διαφωνίας επί των ως άνω ποσοστών Μόνιμης Μερικής Ανικανότητος, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσοστό αναπηρίας το οποίο ορίσθηκε από επιτροπή του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.

2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πέραν των αναφερομένων Γενικών Εξαιρέσεων στους Γενικούς Όρους ουδεμία. 3.ΠΡOΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ

4.ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Σύμφωνα με πίνακα Ασφάλισης.

472        07 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΕΞΟΔΑ

1.ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Η Εταιρία σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος ασφαλιστηρίου θα καταβάλλει βάσει νομότυπων πρωτοτύπων αποδείξεων αποζημίωση που θα καλύπτει τα πράγματι γενόμενα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα τα οποία προκύπτουν λόγω της περίθαλψης τουασφαλισμένου.

Τα έξοδα αυτά πρέπει να οφείλονται σε : α) Επισκέψεις Ιατρών

β) Αγορά Φαρμάκων γ) Εξετάσεις

 1. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα που καλύπτονται με το Παράρτημα αυτό, νοούνται περιοριστικά τα ακόλουθα : α. Οι πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των Ιατρών.

β.Οι πρωτότυπες βεβαιώσεις κάθε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή ασφάλισης πρόνοιας ή ιδιωτικής ασφάλισης (άλλη Ασφαλιστική Εταιρία) από τις οποίες εμφαίνεται ότι παρακρατήθησαν από αυτόν ( τον φορέα ), οι πρωτότυπες αποδείξεις, βάσει των οποίων κατεβλήθη στο δικαιούχο μέρος της δαπάνης τωνεξόδων.

γ. Οι πρωτότυπες αποδείξεις φαρμακείων, με επικολλημένα τα κουπόνια των φαρμάκων.

Και για τις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις, αποκλείονται οι επικυρωμένες αποδείξεις και βεβαιώσεις, έστω και αν η επικύρωση των πρωτοτύπων έχει γίνει από δικηγόρο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν θα καταβάλει έξοδα με την προσκόμιση επικυρωμένων αποδείξεων ή επικυρωμένων βεβαιώσεων.

Σε περίπτωση που δηλώνονται στο ασφαλιστήριο συγκεκριμένα ανώτατα όρια αποζημίωσης για κάποια από τις ανωτέρω δαπάνες, τα ποσά που θα καταβληθούν δεν θα υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ανώτατα όρια κατά περίπτωση.

3.ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α. Δαπάνες για την παρακολούθηση και διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών των ματιών και για την αγορά γυαλιών , φακών και βοηθητικών συσκευών ακοής και δαπάνες για οποιεσδήποτε οδοντριατρικές φροντίδες και θεραπευτικές αγωγές εκτός εάν απαιτούνται, συνεπεία ατυχήματος.

Β. Προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις(τσεκ-απ)

Γ. Αυχενικό σύνδρομο, δισκοπάθεια, οστεοπάθεια, οσφυοισχυαλγία και οι επιπλοκές τους, φυσιοθεραπείες. Δ. Προυπάρχουσες ασθένειες.

4.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ

5.ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Σύμφωνα με πίνακα Ασφάλισης.

474        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1°- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1) Το παρόν Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση, την Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρία ο λήπτης της Ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις που έχει δώσει σε οποία συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί.

2) Mετά από έγγραφη συναίνεση του ασφαλιστή και με έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επόμενη της αιτήσεως του ασφαλισμένου, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση.

3) Οποιαδήποτε Τροποποίηση των όρων ή των συμφωνιών του παρόντος Ασφαλιστηρίου είναι έγκυρη μόνο με την υπογραφή της σχετικής προς τη μεταβολή της πρόσθετηςπράξης

4) Ο Ασφαλιστής δεν θα δεχτεί καμία μεταβίβαση του παρόντος ασφαλιστηρίου εκτος εάν έχει συγκατατεθεί γι’ αυτό πρόσθετη πράξη, δεόντως υπογεγραμμένη.

ΑΡΘΡΟ 2°- ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω. 1)        ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( ήΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

α) Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του η Τρίτου. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.

β) Ασφάλιση για λογαριασμό Τρίτου καταρτίζεται εφ’ όσον ο αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει γραπτή δήλωση του Τρίτου ότι γνωρίζει για την Ασφάλιση που επισυνάπτεται για λογαριασμότου.

2)     ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ( ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ).

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο

Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης.

3)     ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του εν μέρει ή συνολικού ασφαλίσματος όπως τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 4)            ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Τοέγγραφο,τοοποίοαποδεικνύειτηνασφαλιστικήσύμβαση,φέρειδετηνυπογραφήτουλάχιστονεκπρόσωπουτηςΕταιρίαςκαιαποτελείται,ισοδύναμα, από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, ή ανανέωση, ή παράταση, εκδιδομένης σχετικής Προσθέτου Πράξεως) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Το έγγραφο διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο η Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο.

 

ΑΡΘΡΟ 3°- ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1)     Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου καθορίζονται από:

–        το Ασφαλιστήριο

–        τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, αντίγραφο των οποίων έλαβε ο Ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης – την ΠρότασηΑσφάλισης

–        τις Προσθετές Πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δυο μέρη τροποποιήσεις τουΑσφαλιστηρίου.

2) Όρος που δεν περιλαμβάνεται, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της, δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών.

 

ΑΡΘΡΟ 4°- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1) Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τ ρ ί τ ω ν κατά του ασφαλισμένου που θα γεννηθούν και θα δηλωθούν κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, μέχρι των ανώτατων ορίων Ευθύνης του Άρθρου 5 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, από τις παρακάτω αναφερόμενες ζημίες :

–        θανατηφόρος τραυματισμόςπροσώπων
–        τραυματισμός προσώπων
–        υλικές ζημίες σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, οι οποίες προκαλούνται από αιφνίδιο απρόβλεπτο και ακούσιο γεγονός για το οποίο:
–        θα θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασφαλισμένος και
–        το οποίο θα είναι απόρροια της ιδιότητας ή της δραστηριότητας που αναγράφεται στην περιγραφή του ασφαλιζόμενου κινδύνου του παρόντος ασφαλιστηρίου.

2)              Στις καλύψεις για σωματικές βλάβες /θάνατο τρίτων περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη η ηθική βλάβη.

3)              Δεν θεωρούνται τρίτοι:

α)     ΟΑσφαλισμένος.

β)     Κάθε πρόσωπο η ευθύνη του οποίου καλύπτεται από την ασφαλιστικήσύμβαση.

γ) Οι σύζυγοι των προσώπων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις καθώς και οι συγγενείς τους, είτε εξ αίματος πρώτου βαθμού είτε εξ αγχιστείας.

δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι ασφαλισμένου νομικού προσώπου ή εμπορικής Εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα καθώς και οι σύζυγοι τους.

ε) Άτομα που έχουν συμβατική σχέση / υπαλληλική σχέση σχέση εργασίας με τον ασφαλιζόμενο ή λειτουργεί ως υπεργολάβος προς τον Ασφαλιζόμενο.

στ) Άτομα που συγκατοικούν με τον ασφαλιζόμενο και το υπηρετικό προσωπικό του ασφαλιζόμενου.

4)              Δεν θεωρείται περιουσία τρίτων περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται υπό την φροντίδα, την φύλαξη την παρακαταθήκη ή τον έλεγχο του Ασφαλιζόμενου.

5)              Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση ή τμήμα αυτής πριν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος του ασφαλιζομένου.

ΑΡΘΡΟ 5°- ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

1)              Το ανώτατο όριο Ευθύνης του Ασφαλιστή για κάθε ατύχημα στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφαλαίο, οι τόκοι , τα δικαστικά έξοδα και κάθε φύσεως αμοιβές τρίτων, δεν είναι δυνατό να υπερβεί το αναγραφόμενο στο Ασφαλιστήριο πόσο , για κάθε είδος κίνδυνου που καλύπτεται με αυτό ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων που ζημιώθηκαν από ένα ατύχημα.

2)              Το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για το σύνολο της περιόδου Ασφάλισης περιλαμβάνει το σύνολο των κεφαλαίων, τόκων, δικαστικών εξόδων και κάθε φύσεως αμοιβών τρίτων που τυχόν θα καταβληθούν για κάθε αποζημιωτέο ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, και μέχρι του ορίου ευθύνης του Ασφαλιστή για κάθε ατύχημα. Το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για το σύνολο της περιόδου ασφάλισης δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου ανεξάρτητα από τον αριθμό των αποζημιωτέων ατυχημάτων που τυχόν θα συμβούν στη διάρκεια ισχύος τουΑσφαλιστηρίου.

3)              ΑνοΑσφαλιστήςυποχρεωθείναπληρώσειδικαστικώςηεξωδίκωςπέραντουασφαλίσματοςέχειδικαίωμααναγωγήςκατάτουασφαλισμένου.

4)              Δεν περιλαμβάνεται στις καλυπτόμενες δαπάνες πρόστιμα ή χρηματικές ποινές ποσά που επιβάλλονται για μετατροπή ή εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικών δικών.

5)              Μια σειρά γεγονότων που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στο ίδιο αίτιο,θα θεωρηθούν ως ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα την ημερομηνία του πρώτου γεγονότος της σειράς, ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον αριθμό των προσώπων που υφίστανται υλική ζημιά ή σωματική βλάβη.

ΑΡΘΡΟ 6° – ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 1. Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το οποίο αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση εμπρόθεσμης καταβολής ασφάλιστρων για το αντίστοιχο χρονικόδιάστημα.
 2. Το Ασφαλιστήριο χορηγείται υποχρεωτικά από τον ασφαλιστή στον Ασφαλιζόμενο αμέσως μετά την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων ύστερα από γραπτή Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλει εκείνος που ζητά τηνασφάλιση.
 3. Προϋπόθεση της έναρξης ή διεύρυνσης της ασφαλιστικής κάλυψης που βρίσκεται σε ισχύ αποτελεί σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη έγκυρης ασφαλιστικής σύμβασης. Ο ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή αν ο Ασφαλιζόμενος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι του. Ισχύει κατά τα λοιπά η παρ. 1 του Άρθρου 7 των όρωναυτών.

ΑΡΘΡΟ 7°- ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1) Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί και από τα δυο μέρη οποτεδήποτε και ελευθέρως. Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν να επέρχονται πριν την πάροδο 30 ημερών από τότε που θα κοινοποιηθεί το περί καταγγελίας έγγραφο συστημένο η επί αποδείξει .

2)     Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί και με αντισυμφωνία των συμβαλλόμενωνμερών.

3)     Στην περίπτωση που η ασφαλιστική σύμβαση καταγγελθεί από την Εταιρία, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο τηςασφάλισης.

4)     Αν η ακύρωση ζητηθεί από τον Ασφαλιζόμενο, η Εταιρία επιστρέφει ασφάλιστρα, από τον επόμενο της ακύρωσηςμήνα.

ΑΡΘΡΟ 8°- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

1)              Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση παραμέτρους που έχει δηλώσει εγγράφως ο Ασφαλιζόμενος, καθώς και με οποίες άλλες παραμέτρους περιλαμβάνονται κάθε φορά στα τιμολόγια της εταιρίας.

2)              Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους του ασφαλιστηρίου κατά την περίοδο ισχύοςτου.

3)              Αν ο Ασφαλιζόμενος δεν αποδέχεται την μεταβολή που επέρχεται με την παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου, το δηλώνει στην Εταιρία και λύεται αμέσως η σύμβαση για το υπολειπόμενοδιάστημα.

4)              Η καταβολή ασφαλίστρων από τον Λήπτη της Ασφάλισης μετά την αναπροσαρμογή της παραγράφου (2) του παρόντος δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφάλιστρου και των όρων του συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 9° – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

1)              Η καταβολή χρημάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση εκτός από την επιστροφήχρημάτων.

2)              Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφάλιστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

3)              Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, εμπροθέσμως, αν ο Ασφαλιστής μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου ή και του Λήπτη της ασφάλισης

4)              Ο Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα που συμφωνήθηκαν και αναγράφονται στον λογαριασμό ασφαλίστρων του παρόντος σε μετρητά, είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές εφ’ όσον έτσι έχει συμφωνηθεί. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφ’ απαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής.

5)              Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον Ασφαλιστή να καταγγείλει την σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον Λήπτη Ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά την πάροδο (1) ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, της λύσης της σύμβασης.

6)              Μόνο η κατοχή του ασφαλιστηρίου δεν βεβαιώνει την καταβολή των ποσών που αναλογούν για ασφάλιστρα, φόρους, χαρτόσημα κλπ για την οποία απαιτείται ειδική και ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη του Ασφαλιστή με το συνολικό ποσό, υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένα όργανα και απότον εισπράκτορα.

 

ΑΡΘΡΟ 10° – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ

1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφαλίσεως και στον υπολογισμό των ασφάλιστρων.

2) Αν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή του ασφαλισμένου δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή τα ανωτέρω στοιχεία, ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών .

3) Η πρόταση του ασφαλιστή για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται καταγγελία αν μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο.

4) Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του Άρθρου αυτού, ο Ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της  παρ. 2 του Άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση η πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφάλιστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.

5) Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του Άρθρου αυτού, ο Ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω ημερομηνίας απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του ασφαλιστή.

6) Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4. του Άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε(15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης η μετά πάροδο ενός(1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του Άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 5 του Άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.

7)Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία, μέσα σε 14 ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κίνδυνου, σε βαθμό που αν ο Ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους Όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία,μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κίνδυνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος Άρθρου.

8) Αν ο ασφαλιζόμενος δεν αποδέχεται την τροποποίηση που δηλώνει ο ασφαλιστής το δηλώνει στον ασφαλιστή και λύεται αυτόματα η σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων από τον Λήπτη της ασφάλισης μετά την πιο πάνω αναπροσαρμογή δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων τουσυμβολαίου.

9) Επίσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στο ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του ασφαλισμένου η της έδρας της επιχειρήσεως του.

10) Ο Ασφαλισμένο οφείλει :

– να εκλέγει πρόσωπα επαρκώς εκπαιδευμένα και με τα κατάλληλα προσόντα για τις καλυπτόμενες εργασίες

– να διατηρεί σε καλή κατάσταση τα κτίρια, εγκαταστάσεις ή / και μηχανήματα που σχετίζονται με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο.

– Να παίρνει κάθε λογική προφύλαξη για αποφυγή ατυχημάτων

– Να τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια του κοινού.

11) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ.10 του Άρθρου αυτού, ο Ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν την καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.

ΑΡΘΡΟ 11° – ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά και δηλωθεί ρητά στον πίνακα ασφαλίσεως.

ΑΡΘΡΟ 12° – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες που προξενηθηκαν :

1)     από πρόθεση του ασφαλισμένου, του Λήπτη της ασφάλισης και των προστιθέντων υπό αυτώνπροσώπων.

2) από τρομοκρατικές πράξεις, από επιδρομές, εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε μετά την κήρυξη του πόλεμου),εμφύλιου πόλεμου, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, κακόβουλη βλάβη, πραξικοπήματα ή επανάσταση και επίταξη κάθε είδους εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη ορισμένων εκ των περιπτώσεων αυτών με ειδικό προσθετό ασφάλιστρο.

3) άμεσα η έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών από ιονιζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο από την καύση πυρηνικού καύσιμου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη πυρηνικής σχάσης.

4)     Επίσης οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με την συνδρομή και άλλων αιτιών, από υλικά πυρηνικών οπλών.

5)     άμεσα η έμμεσα από πλημμυρά, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμού ή άλλης φυσικής διαταραχής, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό προσθετό ασφάλιστρο.

6)     Σε πράγματα ή περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους τα οποία τελούν υπό την φύλαξη, τον έλεγχο,της μεσεγγύηση ή την με οποιοδήποτε τρόπο κατοχή ή χρήση του Ασφαλισμένου ή των προστιθέντων αυτού.

7)     Από κλοπή η οποία θα διαπραχθεί από οποιαδήποτε πρόσωπα.

8)     Από κυριότητα, συντήρηση, εκμετάλλευση ή χρήση χώρων προσεδάφισης αεροσκαφών και ελικοπτέρων, λιμένων, προβλητών, ως και κάθε είδους πλωτών μέσων, αεροσκαφών, αυτοκινούμενων ή μη χερσαίων οχημάτων οποιουδήποτε είδους και κάθε είδους ζώων.

9) Από μηχανήματα κατασκευής έργων κάθε είδους και χρήσης όπως ανυψωτήρες, γερανούς, αναβατήρες, ανελκυστήρες, εκσκαφείς, προωθητές γαιών, φορτωτές, εκτοξευτές σκυροδέματος κ.τ.ο. τα οποίο τελούν από οποιαδήποτε σχέση υπό την κατοχή ή χρήση του Ασφαλιζόμενου, του Λήπτη της Ασφάλισης ή προσώπων προστιθέντων από αυτούς.

10) Από πρόσωπα τα οποία ευρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών κάθε είδους.

11) Από πυρκαϊά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, ρήξη λεβήτων ή άλλων δοχείων πίεσης τα οποία ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή τελούν στην κατοχή ή χρήση αυτού από οποιαδήποτε σχέση.

12) Από παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αμίαντου ή προιόντων που περιέχουν αμίαντο, κάθε είδους εκρηκτικών υλών ή τοξικών ουσιών ή αερίων ύπό πίεση έστω και με την άδεια αρμόδιων αρχών.

13) Από ελαττωματική αποχέτευση, αναθυμιάσεις, μόλυνση – ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου (ατμόσφαιρας, υδάτων και / ή εδάφους) από οποιαδήποτε αιτία ή επικάθηση σκόνης ή άλλων πτητικών ουσιών οποιασδήποτεπροέλευσης.

14) Από δηλητηρίαση κάθε είδους προϊόντα, τρόφιμα ή ποτά, ως εκ φύσης, ή της κατάστασης τους, ή λόγω αλλοίωσης τους, τα οποία παράγονται πωλούνται ή διατίθενται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμότου.

15) Από συμμετοχή σε κάθε είδους αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, στοιχήματα, συναγωνισμούς πάσης φύσεως καθώς και κατά την διάρκεια των δοκιμών αυτών.

16) Σε οποιοδήποτε κτίσμα ή έδαφος από καθίζηση, κλονισμό, μετακίνηση ή εξασθένιση των υποστηριγμάτων ή των θεμελίων τους.

17) Από συκοφαντία, δυσφήμηση ή παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

18) Από μη τήρηση οποιονδήποτε συμβατικών υποχρεώσεων του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης.

19) Σε αγροκαλλιέργειες δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα.

20) Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται επίσης από κάθε ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για απαιτήσεις που θα γεννηθούν από :

–  αμιγώς οικονομικές απώλειες οποιουδήποτε είδους ή προελεύσεως και – αποθετικές ζημιές οποιουδήποτε είδους και μορφής.

21) Από εκτέλεση γενικών διευθυντικών καθηκόντων (directors & officers liability)

22) Από λάθη και παραλείψεις των καλυπτομένων ατόμων (errors & omissions liability)

23) Από ανάκληση προϊόντος και οι συμβατικές ευθύνες, η ευθύνη από εγγύηση προϊόντος και οποιαδήποτε δέσμευση ή/και εγγύηση εκ μέρους του ασφαλιζομένου (products guarantee, products recall, any kind of warranties granted by the insured, contractual liability).

24) Από ποινές προς παραδειγματισμό και αποφυγή παρόμοιου γεγονότος (punitive damages, exemplary damages).

25) Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλιζόμενου (Επαγγελματική Αστική Ευθύνη).

ΑΡΘΡΟ 13° ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, ο λήπτης της Ασφάλισης η/ και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται :

1)     Να ειδοποιήσει, εγγράφως, μέσα σε 8 ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία η τον πλησιέστερο εκπρόσωπο της.

2) Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό την διάσωση η τον περιορισμό της ζημίας και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν Ασφαλισμένος.

3)     Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπρόσωπους η στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για την διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.

4)     Να προωθεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία κάθε δικαστικό η εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κίνδυνου, από όπου και αν προέρχεταιαυτό.

5)     Να μην προβαίνει σε ομολογίες Ευθύνης.

6)     Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή η απόκρουση η αναγνώριση η συμβιβασμό η διακανονισμό του καλυπτόμενου κίνδυνου, χωρίς την γραπτή συναίνεση της Εταιρίας.

7)     Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία η ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. παρέχει δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί η ασφαλιστική Εταιρία, ενώπιον πάσης αρχής η δικαστηρίων

8)     Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης η και τον Ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεων τους, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προςτρίτους.

9)     Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος παρέχουν με το Ασφαλιστήριο στον ασφαλιστή, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα αλλά ασφαλισμένα πρόσωπα, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να τους εκπροσωπεί στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή η νομικό πρόσωπο προκείμενου να αντικρούσει αξιώσεις τρίτων κατά του Λήπτη της Ασφάλισης η των ασφαλιζόμενων προσώπων, εφ όσον ο Ασφαλιστής δεν αμφισβητεί την ευθύνη του όπως προκύπτει από τη σύμβαση. Για τον λόγο αυτόν, τα παραπάνω πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στον ασφαλιστή τα οποία γενικά η ειδικά δικαστικά πληρεξούσια τους ζητήσει προκείμενου να αντιμετωπίσει τις αξιώσεις τρίτων.

10) Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση του και μέσα στα όρια της Ευθύνης του, σε συμβιβαστικό διακανονισμό απαιτήσεων τρίτων που στρέφονται εναντίον του η εναντίον των ασφαλισμένων. Ο διακανονισμός αυτός δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τους ασφαλισμένους.

ΑΡΘΡΟ 14°- ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

 1. Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε ερευνά για τα αιτία της ζημίας και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την άξια του ασφαλισμένου κίνδυνου, κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
 2. O Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση του και μέσα στα όρια της Ευθύνης του, σε συμβιβαστικό διακανονισμό απαιτήσεων τρίτων που στρέφονται εναντίον του ή εναντίον τωνασφαλισμένων.
 3. Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να απαλλάσσεται από όλες τις παραπέρα υποχρεώσεις του απέναντι στον Ασφαλισμένο για ζημιές σωματικές βλάβες ή θάνατο, αν θέσει στη διάθεση του Ασφαλισμένου το ανώτατο όριο αποζημίωσης που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο για την περίπτωση.

Αν ο Ασφαλιστής ζητήσει τον διακανονισμό της υπόθεσης με συμβιβασμούς και δεν τον επιτύχει από άρνηση του Ασφαλισμένου λόγω απαιτήσεων του παθόντος ανωτέρων από το όριο ευθύνης, τότε δεν ευθύνεται για όποια επιπλέον δαπάνη, τόκους, έξοδα κλπ.

 1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά αμέλεια του.
 2. Με την καταβολή της αποζημίωσης από τον Ασφαλιστή, ο τελευταίος θεωρείται έναντι στους αυτουργούς του ατυχήματος και γενικά κάθε τρίτο, ότι υποκαθιστά τον Ασφαλισμένο για όλα του τα δικαιώματα. Ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να αναγνωρίσει νόμιμα αυτή την εκχώρηση ή υποκατάσταση, εφ’ όσον χρειαστεί, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο για το λόγο αυτό έγγραφο, απόδειξη ή εξουσιοδότηση.
 3. Οποιαδήποτε τέλη και τυχόν συμβολαιογραφικά δικαιώματα για την εξόφληση της αποζημίωσης βαρύνουν τον Ασφαλισμένο καθώς και όλα τα έξοδα στα οποία ήθελε τυχόν υποβληθεί ο Ασφαλιστής από εκχωρήσεις που κοινοποιήθηκαν σ’αυτόν ή από κατασχέσεις που επιβλήθηκαν κατά του Ασφαλισμένου, στα χέρια του σαν τρίτου. Επίσης σε κάθε περίπτωση εξόφλησης απευθείας από τον Ασφαλιστή αποζημίωσης που επιδικάστηκε από δικαστήριο κατά του Ασφαλισμένου ή καταβολής από αυτόν αποζημίωσης για συμβιβασμό που προηγήθηκε, τα τέλη, συμβολαιογραφικά δικαιώματα κλπ συνυπολογίζονται σαν δαπάνες στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, πέραν από το οποίο ο Ασφαλιστής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί.

ΑΡΘΡΟ 15°- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο αντισυμβαλλόμενος και οι ασφαλισμένοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκχωρήσουν τα δικαιώματα τους από την ασφαλιστική σύμβαση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του ασφαλιστή. Εκχώρηση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω είναι χωρίς αποτέλεσμα για τον ασφαλιστή.

AΡΘΡΟ 16°- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Kάθε αξίωση η απαίτηση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο αυτό παραγράφεται μετά τέσσερα έτη από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση, εκτός αν έχει μεσολαβήσει νόμιμη αναστολή η διακοπή της παραγραφής.

ΑΡΘΡΟ 17°- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

1)              Αν ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κίνδυνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας.

2)              Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενηασφάλιση.

3)              κάθε ζημία που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές εταιρίες, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον Ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρων. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.2496/97.

ΑΡΘΡΟ 18°- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά Γραφεία της εταιρίας. Η Εταιρία νόμιμα προβαίνει σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση η κοινοποίηση στην τελευταία διεύθυνση του Λήπτη που της δηλώθηκε.

ΑΡΘΡΟ 19°- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διάφορων που θα ανακύψουν μεταξύ της εταιρίας και των ασφαλισμένων από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α) ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Για καθε διαταξη του περιεχομενου της Ασφαλιστικης Συμβασης η οποια θα μπορουσε ενδεχομενως να θεωρηθει παρεκκλιση της απο την Προταση Ασφαλισης ή απο οποιοδηποτε αλλο σχετικο εγγραφο, ο Ληπτης της Ασφαλισης εχει δικαιωμα εναντιωσης.Το δικαιωμα αυτο ασκειται με την εκ μερους του Ληπτη της Ασφαλισης συμπληρωση και αποστολη στα κεντρικα γραφεια της Εταιριας του συνημμενου εντυπου Υποδειγματος Α’ Δηλωσης Εναντιωσης , αποκλειστικα και μονο με συστημενη επιστολη, εντος ενος (1) μηνος απο την παραδοση της Ασφαλιστικης Συμβασης σ΄αυτον.

Β) ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Γινεται αναφορα οτι παραδοθηκαν στο Ληπτη της Ασφαλισης:

 1. Τα προβλεπομενα απο τον Νομο πληροφοριακα στοιχεια με εντυπο, κατα την υποβολη της Προτασης Ασφαλισης και
 2. Οι Γενικοι και Ειδικοι Οροι κατα την παραδοση του Ασφαλιστηριου

Η μη παραδοση οποιουδηποτε απο αυτα δινει στο Ληπτη της Ασφαλισης δικαιωμα εναντιωσης στην Ασφαλιστικη Συμβαση , το οποιο ασκειται με τον ιδιο τροπο που περιγραφεται πιο πανω και με βαση το συνημμενο Υποδειγμα Β’ μεσα σε προθεσμία δεκατεσσαρων (14) ημερων απο την παραλαβη της Ασφαλιστικης Συμβασης.

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εαν η Ασφαλιστικη Συμβαση εχει διαρκεια μεγαλυτερη του ενος (1) ετους ο Ληπτης της Ασφαλισης δικαιουται για λογους ανεξαρτητους απο τους ανωτερω, να υπαναχωρησει απ αυτην εντος δεκατεσσαρων (14) ημερων απο την παραδοση του Ασφαλιστηριου σε αυτον. Το δικαιωμα ασκειται με την εκ μερους του Ληπτη της Ασφαλισης εγγραφη δηλωση που στελνεται αποκλειστικα και μονο με συστημενη επιστολη προς τα κεντρικα γραφεια της Εταιριας.

Δ) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περιπτωση που ο ληπτης της Ασφαλισης ασκησει oποιοδηποτε απο τα παραπανω δικαιωματα Εναντιωσης η Υπαναχωρησης, η Ασφαλιστικη Συμβαση ακυρωνεται απο την εναρξη της, αμεσως και αυτοματα απο την ημερομηνια παραδοσης στο ταχυδρομειο της προαναφερομενης συστημενης επιστολης ή του εντυπου της Εναντιωσης και θεωρειται σαν μην εχει ποτε εκδοθει .

Διευκρινιζεται οτι το δικαιωμα εναντιωσης η υπαναχωρησης δεν μπορει να ασκηθει αν, μεχρι την περιελευση στα κεντρικα γραφεια της Εταιριας της συστημενης επιστολης, εχει δηλωθει ζημια βασει του Ασφαλιστηριου, για επελθοντα ασφαλιστικο κινδυνο

Η παραλαβη της Ασφαλιστικης Συμβασης , αν δεν αποδεικνυεται διαφορετικα , τεκμαιρεται απο την πληρωμη των ασφαλιστρων.